Xem đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

06/10/2016 | 164 | Thanh Tâm | Các đề Thi

Đề gồm 40 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút. Thí sinh có thể sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam cho môn thi này.

Xem đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Nguồn : Vnexpress.net