Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

06/10/2016 | 192 | Thanh Tâm | Các đề Thi

Đề gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Nguồn : Vnexpress.net