Xem đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

06/10/2016 | 265 | Thanh Tâm | Các đề Thi

Đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Đề gồm 40 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút.

Xem đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Nguồn : vnexpress.net