Xem đề minh họa môn tiếng Đức thi THPT quốc gia 2017

06/10/2016 | 126 | Thanh Tâm | Các đề Thi

Đề thi có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh chọn một đáp án đúng trong 4 phương án, hoàn thành bài thi trong 60 phút.

Xem đề minh họa môn tiếng Đức thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn tiếng Đức thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn tiếng Đức thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn tiếng Đức thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn tiếng Đức thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn tiếng Đức thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn tiếng Đức thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn tiếng Đức thi THPT quốc gia 2017

Nguồn : Vnexpress.net