Xem đề minh họa môn tiếng Pháp thi THPT quốc gia 2017

06/10/2016 | 143 | Thanh Tâm | Các đề Thi

Thí sinh làm 50 câu trắc nghiệm trong 60 phút, chọn một đáp án đúng trong số 4 lựa chọn.

Xem đề minh họa môn tiếng Pháp thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn tiếng Pháp thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn tiếng Pháp thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn tiếng Pháp thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn tiếng Pháp thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn tiếng Pháp thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn tiếng Pháp thi THPT quốc gia 2017

Nguồn : vnexpress.net