Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

06/10/2016 | 1579 | Thanh Tâm | Các đề Thi

Chiều 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa của 9 môn. Đề Toán gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Nguồn : vnexpress.net