Xem đề minh họa tiếng Anh thi THPT quốc gia 2017

06/10/2016 | 1520 | Thanh Tâm | Các đề Thi

Đề thi có 5 trang, gồm 50 câu trắc nghiệm làm trong 60 phút.

Xem đề minh họa tiếng Anh thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa tiếng Anh thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa tiếng Anh thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa tiếng Anh thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa tiếng Anh thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa tiếng Anh thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa tiếng Anh thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa tiếng Anh thi THPT quốc gia 2017

Xem đề minh họa tiếng Anh thi THPT quốc gia 2017

Nguồn : Vnexpress.net