Cao đẳng Sư Phạm Hòa Bình tuyển sinh năm 2017

24/04/2017 | 584 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Thi đại học và thi THPT quốc gia

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

1. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh:

+ Các ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước;
+ Các ngành Sư phạm: Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển       

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem bảng ở mục 6

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

5.1. Đối với thí  sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

- Tham dự kỳ thi THPT quốc gia có kết quả thi 3 bài thi/môn thi theo nhóm bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển đạt điểm theo quy định của Quy chế thi và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

* Ghi chú: Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, điểm trung bình chung các  bài thi/môn thi trong tổ hợp dùng để xét tuyển phải đạt điểm đỗ tốt nghiệp THPT, kết quả thi môn năng khiếu đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).

5.2. Đối với thí  sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

- Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

- Điểm trung bình chung 3 môn (Theo tổ hợp xét tuyển) của 2 học kỳ năm lớp 12 đạt từ 5,0 trở lên.

* Ghi chú: Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, điểm trung bình chung các môn văn hóa của 2 học kỳ lớp 12 dùng để xét tuyển phải đạt 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10), kết quả thi môn năng khiếu đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).

5.3. Đối với thí sinh thuộc diện được miễn thi bài thi Ngoại ngữ tại điều 32 của quy chế thi THPTQG ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ. Điểm bài thi môn Ngoại ngữ theo tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường được tính 10 điểm.

- Đối với thí sinh thuộc diện bảo lưu điểm thi bài tại điều 35 của quy chế thi THPTQG ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhà trường sử dụng điểm bảo lưu trong kỳ thi THPTQG để xét tuyển.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp bài thi/môn thi

dùng để xét tuyển

Chỉ tiêu theo

KQ thi THPTQG

Học bạ THPT

Sư phạm Toán

51140209

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, KH Tự nhiên, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Sinh học

 

 

9

21

Sư phạm Hóa

51140212

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Toán, Hóa học, Địa lý

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

 

9

21

Sư phạm Ngữ văn

51140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, KH Xã hội

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

 

 

9

21

Giáo dục Tiểu học

51140202

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Địa lý

Ngữ văn, Toán, KH Xã hội

 

 

48

147

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, KH Xã hội, Tiếng Anh

 

 

Sư phạm Âm nhạc

 

51140221

 

Ngữ văn, NK AN1, NK AN2

Toán, NK AN1, NK AN2

Toán, Ngữ văn, NK AN

Ngữ văn, Tiếng Anh, NK AN

 

 

9

21

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

Ngữ văn, NK vẽ NT1,NK vẽ NT2

Toán, Ngữ văn, vẽ MT

Toán, Tiếng Anh, Vẽ MT

Toán, NK vẽ NT1, NK vẽ NT2

 

 

9

21

Giáo dục Mầm non

51140201

Toán, Văn, NK (Hát + Kể chuyện hoặc Đọc diễn cảm).

Toán, Tiếng Anh, NK (Hát + Kể chuyện hoặc Đọc diễn cảm).

Ngữ văn,  Tiếng Anh, NK (Hát + Kể chuyện hoặc Đọc diễn cảm).

Ngữ văn,  Tiếng Anh, NK (Hát + Kể chuyện hoặc Đọc diễn cảm).

 

 

 

96

224

- Không xét mức chênh lệch điểm trúng tuyển của tổng điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành.

- Các điều kiện phụ trong xét tuyển: Thực hiện theo tiêu chí đã quy định.

+ Nếu số thí sinh đăng kí lớn hơn chỉ tiêu xét tuyển thì: Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 bài thi/ môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có).

- Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu của các ngành.

- Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

7. Tổ chức tuyển sinh:

- Quy trình tổ chức xét tuyển, hồ sơ xét tuyển, phương thức nộp đăng kí xét tuyển, thời gian xét tuyển: thực hiện theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo được thông báo chi tiết trên website của nhà trường.

- Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 3 môn/3 bài thi theo tổ hợp từng ngành cộng với điểm ưu tiên (nếu có). Xếp thứ tự ưu tiên từ trên xuống đến hết chỉ tiêu được tuyển sinh.

7.1 Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển:

- Đợt 1: Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT;

- Các đợt bổ sung: Từ sau ngày 10/8/2017 đến 25/12/2017.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại phòng Quản lý Đào tạo, Trường CĐSP Hòa Bình hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về trường theo quy định tuyển sinh.

 Địa chỉ nhận hồ sơ qua đường bưu điện: Phòng Quản lý Đào tạo, Trường CĐSP Hòa Bình, Đường Võ Thị Sáu, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

-  Lịch thi các môn năng khiếu các ngành Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật: Chi tiết trên website của nhà trường: Website:www.cdsphoabinh.edu.vn

7.2. Điều kiện xét tuyển/thi tuyển

Theo Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 0 1năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.3  Hồ sơ xét tuyển

Túi hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (tải Phiếu tại website của nhà trường: www. cdsphoabinh.edu.vn).

 - Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng thông báo kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2017 (bản photo công chứng).

- Học bạ THPT (bản photo công chứng).

- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

- Các giấy tờ ưu tiên (bản photo công chứng) (nếu có)

- Lệ phí xét tuyển

8. Chính sách ưu tiên:         

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Không


Quan tâm nhiều