Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 đề 5

20/12/2016 | 546 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 dành cho các bạn học sinh và thầy cô tham khảo, làm tài liệu nghiên cứu, học tập môn Toán lớp 8 được chắc chắn nhất, làm cơ sở học lên chương trình Toán lớp 9.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Thời gian: 90 phút

 

Bài 1: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 4x – 8 = 0;                              b) I3xI + 4 = 7x

Bài 2: (1,5 điểm) Giải các bất phương trình sau

a) 5x - 10 < 0
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Bài 3: (1,5 điểm)

a) Cho m > n, hãy so sánh: 5 – 8m và 5 – 8n.

b) Cho a, b là các số không âm. Chứng minh rằng:

Bài 4: (1,5 điểm) Trong một buổi lao động, lớp 8A gồm 40 học sinh chia thành hai tốp: tốp thứ nhất trồng cây và tốp thứ hai làm vệ sinh. Tốp trồng cây đông hơn tốp làm vệ sinh là 8 người. Hỏi tốp trồng cây có bao nhiêu học sinh.

Bài 5: (3,5 điểm)

1, Cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi I là một điểm nằm giữa B và C. Tia AI và DC cắt nhau tại K. Kẻ đường thẳng qua A, vuông góc với AI. Đường thẳng này cắt đường thẳng DC tại L. Chứng minh rằng:

a) Tam giác DLA đồng dạng với tam giác ALK.

b) Tích DL.DK không đổi khi I thay đổi trên cạnh BC (I khác B và C).

2, Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông (như hình vẽ).

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Độ dài hai cạnh góc vuông của đáy là 5cm, 12cm, chiều cao của lăng trụ là 8cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đó.