Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8

11/01/2017 | 897 | Thanh Tâm | Văn 8

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 dành cho các bạn học sinh và thầy cô tham khảo, làm tài liệu nghiên cứu, học tập môn Văn lớp 8

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8

Thời gian: 90 phút

 

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Trình bày đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến.

b) Các câu sau đây thuộc kiểu câu nào và được dùng để làm gì?

Ta nghe hè dậy bên lòng
Mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi!

(Khi con tu hú - Tố Hữu )

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

(Ông đồ - Vũ Đình Liên)

Câu 2 (3,0 điểm)

a) Chép theo trí nhớ phần dịch thơ bài "Ngắm trăng'' của Hồ Chí Minh

b) Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào? Thuộc tập thơ nào?

c) Nêu ý nghĩa tư tưởng và giá trị nghệ thuật của bài thơ.

Câu 3 (5,0 điểm)

Nghị luận hãy nói "không" với các tệ nạn.