30/04 là ngày lễ gì?

20/03/2016 | 698 | Thanh Tâm | Hỏi đáp

Là sự kiện chấm dứt Chiến tranh Việt Nam khi tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh cùng nội các bị bắt tại chỗ và phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện các lực lượng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Đây là câu hỏi các bạn có thể coi là "thế mà cũng hỏi " tuy nhiên mình vẫn muốn tìm hiểu cụ thể và ghi lại để có khi có các bạn vẫn còn mơ hồ về ngày 30/04 đọc nhé

Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, thường được gọi là ggày 30 tháng Tư, ngày giải phóng miền Nam, ngày thống nhất đất nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa.

Là sự kiện chấm dứt Chiến tranh Việt Nam khi tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh cùng nội các bị bắt tại chỗ và phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện các lực lượng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày này là kết quả trực tiếp của Chiến dịch Mùa Xuân năm 1975 và là một mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Ngoài 30/4 là ngày lễ lớn ở Việt Nam thì sau năm 1886 cả thể giới có thêm ngày 1/5 là ngày quốc tế lao động và ngày 1/5 cũng là lễ lớn ớ Việt Nam sau này.


Quan tâm nhiều