CLGT nghĩa là gì?

28/02/2016 | 1536 | Thanh Tâm | Hỏi đáp

CLGT nghĩa là gì? Các commnet hình ảnh facebook rất hay dùng chúng ta đi tìm hiểu xem viết tắt từ những từ gì nhé

CLGT nguyên gốc là viết tắt của một từ khá thô t.ục và được giới trẻ sử dụng nhiều trong ngôn ngữ mạng (chủ yếu trên facebook và các diễn đàn dành cho teen).

CLGT là một trong những từ viết tắt phổ biến nhất trên facebook Việt trong thời gian gần đây. Sau này, CLGT được diễn giải dưới nhiều nghĩa khác nhau để có thể nói được mà không ngượng như:

Cần Lời Giải Thích!

Cậu Làm Gì Thế

Cả Lớp Giải Tán
Cậu Làm Gì Tớ
Chỉ Là Giả Thuyết
Cãi Lộn Gì Thế
Chết Là Giải Thoát
Chém Lạnh Ghê Thế
Chỉ Là Gió Thoảng
Cũng Là Gà Thôi
Cô Làm Gì Tôi
Có Làn Gió Thổi
Cái Lũ Gà Tồ
Con Lợn Gặm Tỏi
Con Lợn Gợi Tình
Chim Lượn Gần Trời
Cú Lẩn Góc Tối 
Củ Lạc Giòn Tan!
Cõi Lòng Gái Trẻ
Chân Long Giáng Thế
Cu Lớn Ghê Ta
Còn Lắm Gian Truân
Chẳng Làm Gì Tao
Chồng Lo Gì Thế
Còn Làm Giở Tệ


Quan tâm nhiều