Cmnr nghĩa là gì ?

28/02/2016 | 5112 | Thanh Tâm | Hỏi đáp

Đôi khi bạn thấy từ viết tắt này ở bình luận facbook vậy nó nghĩa là gì?

Nguyên gốc, CMNR là viết tắt của cụm từ "Con Mẹ Nó Rồi". Thay vì nói "Chuẩn rồi" thì để tăng thêm biểu cảm, người ta thường chêm vào cụm "con mẹ nó" để thành "Chuẩn con mẹ nó rồi".

Sau này, có nhiều dịch nghĩa cho "Chuẩn CMNR" nghe có vẻ hay hay như sau:Chuẩn cơm nẹ nấu rồi. Còn CMNR thì được phiên dịch: chết mẹ nó rồi, chứng minh não rắn, cái mề nó rơi, chúng mình nhe răng, chuẩn men nốt ruồi, chúng mình nhặt rau, chúc mừng năm rồng/rắncon mèo nó rên,...

Một số cụm từ phát triển thêm từ cụm từ trên như "Chết CMNR", "Đúng CMNR", "Đắng CMN lòng", ...


Quan tâm nhiều