Hướng dẫn giải bài 1 trang 25 sgk hình học 12 - Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a

15/03/2016 | 17577 | Thanh Tâm | Bài tập SGK

Hướng dẫn giải bài 1 trang 25 sgk hình học 12-Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a

Câu 1. Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.

Hướng dẫn giải: (Hình 17)

Cho tứ diện đều ABCD. Hạ đường cao AH của tứ diện thì do các đường xiên AB, AC, AD bằng nhau nên các hình chiếu của chúng: HB, HC, HD bằng nhau. Do BCD là tam giác đều nên H là trọng tâm của tam giác BCD.

Do đó BH =

Từ đó suy ra AH2 = a– BH2 =

Nên AH = 

Thể tích tứ diện đó V=