Review 2 ( Unit 4-5-6 | Sách tiếng anh 9 mới

24/05/2017 | 970 | Phạm Thị Hiền | Sách giáo khoa lớp 9

Cùng rèn luyện kĩ năng phát âm, các từ vựng cũng như củng cố kiến thức mà các em đã học trong các unit 4-5-6 nhé.
Các phần của bài:
Language - Trang 70 review 2 ( Unit 4-5-6) sách tiếng anh 9 mới
Hướng dẫn giải các bài tập phần Language - Trang 70 review 2 ( Unit 4-5-6) sách tiếng anh 9 mới

Skills - Trang 72 Review 2 sách tiếng anh 9 mới
Hướng dẫn giải các bài tập phần Skills - Trang 72 Review 2 sách tiếng anh 9 mới