Soạn văn

Chuyên mục tổng hợp các bài văn mẫu lớp 10 hay nhất, hướng dẫn tóm tắt soạn bài môn văn trong sách giáo khoa lớp 10 phổ thông, để học tốt ngữ văn 10, văn nghị luận lớp 10, ...

Soạn văn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn văn bài Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Soạn văn bài Khe chim kêu

Soạn văn bài Nỗi oán của người phòng khuê

Soạn văn - Lầu Hoàng Hạc

Soạn văn - Thơ Hai - cư của Ba sô

Soạn văn - Lập kế hoạch cá nhân

Soạn văn - Trình bày một vấn đề

Soạn văn - Cảm xúc mùa thu

Soạn văn - Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Soạn văn - Hứng trở về

Soạn văn - Cáo bệnh bảo mọi người

Soạn văn - Vận nước

Soạn văn Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Soạn văn - Độc tiểu Thanh kí

Soạn văn - Nhàn

Soạn văn - Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt ( tiếp theo)

Soạn văn - Tóm tắt văn bản tự sự

Soạn văn - Cảnh ngày hè

Soạn văn - Thuật hoài ( tỏ lòng)

Soạn văn - Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Soạn văn - Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Soạn văn - Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Soạn văn - Luyện tập viết đoạn văn tự sự

Soạn văn - Lời tiễn dặn

Soạn văn - Ca dao hài hước

Soạn văn Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Soạn văn - Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Soạn văn - Nhưng nó phải bằng hai mày

Soạn văn - Tam đại con gà

Soạn văn - Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Soạn văn - Tấm Cám

Soạn văn - Lựa chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

Soạn văn - Ra -ma buộc tội

Soạn văn - Uy - lít - xơ trở về

Soạn văn - Lập dàn ý bài văn tự sự

Soạn văn -Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

Soạn văn - Văn bản (tiếp theo)

Soạn văn - Chiến thắng Mtao - Mxây

Soạn văn - Văn bản

Soạn văn - Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ ( tiếp theo)

Soạn văn - Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Soạn văn - Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Soạn văn - Tổng quan văn học Việt Nam

Phân tích đoạn trích Trao Duyên trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Soạn văn - Viết quảng cáo

Soạn văn - ôn tập phần tiếng việt

Soạn văn - Các thao tác nghị luận

Soạn văn - Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Soạn văn - Thực hành các phép tu từ, phép điệp và phép đối

Soạn văn - Văn bản văn học

Soạn văn - Lập luận trong bài văn nghị luận

Soạn văn - Nỗi thương mình

Soạn văn - Trao duyên

Soạn văn - Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Soạn văn - Truyện Kiều ( phần Tác giả)

soạn văn - lập dàn ý bài văn nghị luận

Soạn văn - Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

soạn văn - Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Soạn văn - hồi trống Cổ Thành

Tóm tắt văn bản thuyết minh

Soạn văn -Những yêu cầu về sử dụng tiếng việt

Soạn văn - Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Soạn văn - Phương pháp thuyết minh

Soạn văn - Thái sư Trần Thủ Độ

soạn văn - Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Soạn văn - Tựa " Trích diễm thi tập"

Soạn văn - Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Soạn văn - Bình Ngô đại cáo phần Tác phẩm

Soạn văn - Bình Ngô đại cáo phần Tác giả

Soạn văn - Phú sông Bạch Đằng

Phân tích giá trị nghệ thuật trong đoạn trích Trao duyên

Phân tích đoạn trích Chí khí anh hùng

Phân tích tâm trạng Thúy Kiều trong đoạn trích Trao duyên

Phân tích đoạn trích Trao duyên trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Phân tích tâm trạng người chinh phụ trong đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Cảm nhận về 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Phân tích 12 câu đầu bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Phân tích đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Phân tích đoạn trích Hồi trống cổ thành

Phân tích nhân vật Trương Phi trong đoạn trích Hồi trống cổ thành

Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Phân tích tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ

Phân tích và nêu cảm nghĩ bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Trình bày ý kiến về câu nói " Hiền tài là nguyên khí của quốc gia"

Tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo

Giá trị tuyên ngôn độc lập trong Bình Ngô đại cáo

Thuyết minh về tác phẩm Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi

Phân tích mười bốn câu đầu trong tác phẩm Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi

Thuyết minh bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu

Phân tích bài thơ Cảm xúc mùa thu ( Thu hứng) của Đỗ Phủ

Phân tích bài thơ Độc tiểu Thanh kí của Nguyễn Du

Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè để thấy được vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi

Phân tích bài thơ Tỏ lòng ( thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão