Soạn văn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

03/12/2016 | 4268 | Thanh Tâm | Văn 11

Soạn văn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN

Câu 1.                

a.-Đoạn trích viết về ảnh hưởng của thơ Pháp đối với các nhà thơ của phong trào Thơ Mới ở VN.

-Quan điểm của tác giả : thừa nhận sự ảnh hưởng ở những mức độ nhất định ‘‘tính chất Pháp’’ đối với các nhà thơ mới của VN, song tác giả cũng khẳng định sự ảnh hưởng đó không làm mất đi bản sắc VN của các nhà thơ.

b.-Thao tác lập luận chủ yếu : Phân tích, so sánh

-Thao tác kết hợp : bác bỏ, bình luận.

c.-Không thể quan niệm như vậy. Việc kết hợp nhiều thao tác lập luận phải phù hợp thì mới có hiệu quả.

-Phải căn cứ vào mục đích nghị luận, vấn đề đặt ra để chọn các thao tác lập luận và kết hợp các thao tác đó phù hợp.

-Để đánh giá hiệu quả việc vận dụng các thao tác : dựa vào cách lập luận, giải quyết vấn đề có trọn vẹn không, việc vận dụng có làm cho sự diễn đạt và đoạn văn hấp dẫn hơn không.

Câu 2.

a.-Chủ đề : Thanh niên ngày nay cần có ý chí không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và công tác.

Dàn ý :

*Mở bài : Giới thiệu vấn đề nghị luận

*Thân bài :

-Khẳng định rèn luyện ý chí vươn lên trong học tập và công việc là phẩm chất mà người thanh niên cần có, phù hợp với quy luật phát triển của con người ở thời đại mới.

-Những biểu hiện của ý chí không ngừng vươn lên trong học tập và công việc

+Luôn tích cực tìm hiểu tri thức

+Không ngừng phấn đấu tìm tòi, thực hiện công việc trong quá trình học tập, làm việc

+Quan sát và học hỏi thêm từ bạn bè, đồng nghiệp

+Gặp khó khăn không nản lòng, thành công không kiêu căng, luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng

+…

-Luôn cố gắng vươn lên trong học tập và công việc, là phẩm chất  có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi thanh niên.

+Giúp họ có tinh thần cầu tiến, vươn lên trong học tập, công việc => ấn tượng tốt đẹp với mọi người.

+Giúp thanh niên có những thành công xứng đáng trong sự nghiệp

+ Là phẩm chất quan trọng, thôi thúc thanh niên không ngừng rèn luyện chính mình

+Đó là một phẩm chất tốt đẹp cần phát huy

-Tại sao thanh niên này nay cần phải rèn luyện ý chí vươn lên trong học tập và công tác ?

+Thanh niên có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước hiện tại và trong tương lai.

+Thanh niên ngày nay : sinh ra trong hòa  bình, chưa biết đến gian khổ. Bên cạnh đó, những năm gần đây, vấn đề giáo dục lí tưởng cho thanh niên bị xem nhẹ.

+Bị một số tiêu cực của xã hội tác động => cần giáo dục ý chí vươn lên cho thanh niên.

*Kết bài :

-Ý nghĩa của vấn đề đặt ra.

-Liên hệ bản thân

b.-Chọn luận điểm : Luôn cố gắng vươn lên trong học tập và công việc, là phẩm chất  có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi thanh niên.

-Luận điểm này là luận điểm thứ 3 trong thân bài.

-Câu mở đầu phải có tính liên kết với luận điểm phía trước. Có thể dùng từ, cụm từ có tác dụng là liên từ ( ví dụ : từ những phân tích trên, có thể thấy….)

-Luận cứ :

+Giúp họ có tinh thần cầu tiến, đáp ứng được các yêu cầu  trong học tập, công việc => ấn tượng tốt đẹp với mọi người.

+Giúp thanh niên có những thành công xứng đáng trong sự nghiệp

+ Là phẩm chất quan trọng, thôi thúc thanh niên không ngừng rèn luyện chính mình để ngày càng hoàn thiện hơn

+Đó là một phẩm chất tốt đẹp cần phát huy

-Phương thức lập luận chủ yếu : phân tích => để người đọc, người nghe thấy được tác dụng và sự cần thiết của phẩm chất đó.

-Các thao tác lập luận bổ trợ : so sánh, bình luận.

-Khi tiến hành viết, luôn chú trọng thao tác chính là thao tác phân tích, đối với các thao tác khác,thì chỉ sử dụng khi cần thiết để tăng sức hấp dẫn, không sử dụng quá nhiều.

c.Viết đoạn văn

Từ những phân tích trên, có thể thấy ý chí cố gắng rèn luyện, vươn lên trong học tập và công việc là phẩm chất cần thiết, có ý nghĩa vô cùng quan trọng với thanh niên trong thời đại ngày nay.

Ý chí cố gắng rèn luyện, vươn lên  giúp mỗi người có tinh thần cầu tiến tạo động lực để cá nhân mỗi thanh niên phấn đấu đáp ứng được những yêu cầu trong công việc và học tập. Thật vậy, trong xã hội hiện nay, không chỉ riêng học tập, mà trong cả việc làm, những yêu cầu xung quanh các vấn đề đó càng ngày càng nhiều, những yêu cầu cũng càng ngày càng phức tạp. Nếu không có ý chí vươn lên, thì khi gặp một vấn đề khó khăn, người ta sẽ dễ nản lòng, không muốn tiếp tục phấn đấu. Việc luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu vươn lên sẽ để tại ấn tượng đẹp trong mắt những người xung quanh – đó là ấn tượng về sự nhiệt huyết, chăm chỉ và tinh thần cầu tiến.

Bên cạnh đó, ý chí cố gắng rèn luyện, vươn lên giúp thanh niên có thể đạt được những thành công xứng đáng trong sự nghiệp. Như đã nói, phẩm chất này giúp thanh niên có tinh thần cầu tiến, tạo động lực để mỗi cá nhân không ngừng phấn đấu – chính điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo nên thành công cho mỗi người : thành công trong chiếm lĩnh, làm chủ tri thức, thành công trong sự nghiệp của mình…