Soạn văn bài Một số thể loại văn học : Thơ, kịch

03/12/2016 | 1220 | Thanh Tâm | Văn 11

Soạn văn bài Một số thể loại văn học : Thơ, kịch

MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC : KỊCH, NGHỊ LUẬN

Câu 1.                    

a.Đặc trưng của kịch

-Đối tượng phản ánh : những mâu thuẫn, xung đột trong đời sống xã hội và con người => xung đột kịch

-Hành động kịch : do nhân vật kịch thể hiện

-Nhân vật kịch : bằng lời thoại và hành động thể hiện chủ để vở kịch.

-Cốt truyện của kịch : phát triển theo xung đột kịch qua các giai đoạn : mở đầu – thắt nút – phát triển – đỉnh điểm – giải quyết.

-Ngôn ngữ kịch : mang tính hành động và khẩu ngữ : gồm đối thoai, độc thoại, bàng thoại => nổi bật tính cách nhân vật.

b.Phân loại ( các kiểu loại kịch)

-Căn cứ tính truyền thông hay hiện đại : kịch dân gian, kịch hiện đại

-Căn cứ  nội dung, ý nghĩa của xung đột kịch : bi kịch, hài kịch, chính kịch.

c.Yêu cầu về đọc kịch bản văn học

-Đọc kĩ phần giới thiệu, tiểu dẫn.

-Tập trung vào lời thoại của nhân vật.

-Phân tích hành động kịch.

-Khái quát chủ đề tư tưởng, đánh giá  giá trị của đoạn trích và toàn vở kịch.

Câu 2.

a.Đặc trưng văn nghị luận

-Nghị luận là thể loại văn học đặc biệt, dùng lập luận, luận điểm, luận cứ để bàn luận một vấn đề chính trị, xã hội hay văn hóa, nghệ thuật => đối tượng rất rộng.

-Văn nghị luận sâu sắc về tư tưởng và tình cảm.

-Suy nghĩ và trình bày mạch lạc, chặt chẽ.

-Lập luận logic, thuyết phục.

-Ngôn ngữ giàu hình ảnh, biểu cảm, mang tính học thuật và xã hội cao.

b.Phân loại

-Căn cứ nội dung : văn chính luận, Văn phê bình văn học

-Căn cứ vào tiến trình lịch sử :

+Văn nghị luận thời trung đại : có các thể loại cáo, chiếu, hịch, bình sử, điều trần…

+Văn nghị luận hiện đại : bài tuyên ngôn, lời kêu gọi, bài bình luận, phê bình, tranh luận…

c.Yêu cầu đọc văn nghị luận

-Tìm hiểu thân thế tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm nghị luận.

-Phải nắm bắt mạch suy nghĩ, sự vận động của tư tưởng theo tiến trình vận động, diễn giải vấn đề.

-Chú ý đến lunaj đề, luận điểm, luận cứ và lập luận của bài văn nghị luận.

 -Phân tích nghệ thuật lập luận, cách nêu chứng cứ, sử dụng ngôn ngữ và các biện pháp tu từ.

-Khái quát giá trị tác phẩm về nội dung và hình thức, rút ra bài học và tác dụng của tác phẩm với cuộc sống.