Lồng ảnh và ghép ảnh vào khung ảnh trái tim online

31/12/2015 | 2051 | Thanh Tâm | Thủ thuật hay

Cùng giải trí với khung ảnh trái tim ấn tượng cho bức hình của bạn với tiện ích lồng ảnh, ghép ảnh vào khung ảnh trái tim online.

Dưới đây là một số mẫu khung ảnh trái tim bạn có thể tham khảo : 

- Mẫu khung ảnh trái tim số 1 : 

Lồng ảnh và ghép ảnh vào khung ảnh trái tim online

- Mẫu khung ảnh trái tim số 2 :

Lồng ảnh và ghép ảnh vào khung ảnh trái tim online

Các bước thực hiện ghép ảnh vào khung ảnh trái tim ấn tượng : 

- Truy cập vào link tiện ích : Tại Đây

Lồng ảnh và ghép ảnh vào khung ảnh trái tim online

- Chọn mẫu khung ảnh muốn tạo.

Lồng ảnh và ghép ảnh vào khung ảnh trái tim online

- Tải hình ảnh và tùy chỉnh ảnh.

Lồng ảnh và ghép ảnh vào khung ảnh trái tim online

- Nhập tên của bạn hoặc bỏ trống

- Click tạo ảnh 

Lồng ảnh và ghép ảnh vào khung ảnh trái tim online

Nguồn : Thiepmung.com