Học tốt Lý thuyết Hình chóp và hình tứ diện

02/04/2016 | 326 | Thanh Tâm | Toán 11

Lý thuyết Hình chóp và hình tứ diện Hình chóp là một hình không gian gồm có một đa giác gọi là mặt đáy, các tam giác chung đỉnh gọi là mặt bên, đỉnh chung của các mặt bên đó gọi là đỉnh của hình chóp (h.2.4)

- Hình chóp là một hình không gian gồm có một đa giác gọi là mặt đáy, các tam giác chung đỉnh gọi là mặt bên, đỉnh chung của các mặt bên đó gọi là đỉnh của hình chóp (h.2.4)

Học tốt Lý thuyết Hình chóp và hình tứ diện

- Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P) là một đa giác mà mỗi cạnh của nó là một đoạn giao tuyến của mặt phẳng (P) với một mặt của hình chóp (h.2.5)

Học tốt Lý thuyết Hình chóp và hình tứ diện