Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 đề 2

08/12/2016 | 1025 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 là tài liệu ôn tập môn Toán hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7 muốn ôn tập và chuẩn bị cho kì thi cuối năm lớp 7 môn Toán.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7

 

Bài 1: (2 điểm) Cho đơn thức Đề thi hki 2 môn Toán lớp 7

Thu gọn M, N và cho biết phần hệ số, phần biến và bậc của M, N.

Bài 2: (3 điểm) Cho hai đa thức:

A(x)= 13x4 + 3x2 + 15x + 15 - 8x - 6 - 7x + 7x2 - 10x4

B(x)= -4x4 - 10x2 + 10 + 5x4 - 3x - 18 + 3x - 5x2

a) Thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính C(x) = A(x) + B(x); D(x)= B(x) - A(x)

c) Chứng tỏ rằng x = -1 và x = 1 là nghiệm của C(x) nhưng không là nghiệm của D(x)

Bài 3: (1,5 điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ 2 môn toán của học sinh lớp 7 trong một trường THCS của quận cho bởi bảng sau:

6 5 8 2 10 3 5 9 5 6
7 8 6 7 4 5 6 10 8 4
9 9 8 4 3 7 8 9 7 3
8 10 7 6 5 7 9 8 6 2

a ) Lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.

b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 4: (0,5 điểm) Cho đa thức A(x)= x4 + 2x2 + 4 .

Chứng tỏ rằng với mọi A(x)>0 với mọi x ∈ R .

Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, BC = 10cm.

a) Tính độ dài AC.

b) Vẽ đường phân giác BD của ΔABC và gọi E là hình chiếu của D trên BC. Chứng minh ΔABD = ΔEBD và .

c) Gọi giao điểm của hai đường thẳng ED và BA là F. Chứng minh: ΔABC = ΔAFC.

d) Qua A vẽ đường thẳng song song với BC cắt CF tại G. Chứng minh ba điểm B, D, G thẳng hàng.