Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7

08/12/2016 | 899 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 là tài liệu ôn tập môn Toán hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7 muốn ôn tập và chuẩn bị cho kì thi cuối năm lớp 7 môn Toán.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7

 

Bài 1: (2 điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau:

6 9 8 7 7 10 5
8 10 6 7 8 6 5
9 8 5 7 7 7 4
6 7 6 9 3 6 10
8 7 7 8 10 8 6

a) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: (1,5 điểm) Cho đơn thứcĐề thi hki 2 môn Toán lớp 7 (a là hằng số khác 0).

a) Thu gọn rồi cho biết phần hệ số và phần biến của A.

b) Tìm bậc của đơn thức A.

Bài 3: (2,5 điểm) Cho hai đa thức:

A(x)= 4x4 + 6x2 -7x3 - 5x - 6 và B(x)= -5x2 + 7x3 + 5x + 4 - 4x4

a) Tính M(x) = A(x) + B(x) rồi tìm nghiệm của đa thức M(x)

b) Tính đa thức C(x) sao cho C(x) + B(x) = A(x)

Bài 4: (3,5 điểm) Cho ΔABC vuông tại A, đường trung tuyến CM.

a) Cho biết BC = 10cm, AC = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, BM.

b) Trên tia đối của tia MC lấy điểm D sao cho MD = MC. Chứng minh rằng ΔMAC = ΔMBD và AC = BD.

c) Chứng minh rằng AC + BC > 2CM.

d) Gọi K là điểm trên đoạn thẳng AM sao cho . Gọi N là giao điểm của CK và AD, I là giao điểm của BN và CD. Chứng minh rằng: CD = 3ID.