Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 đề 2

05/01/2017 | 1247 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 là tài liệu dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo hy vọng sẽ đạt thành tích tốt trong quá trình học tập

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7

 

Bài 1 (2đ): Điền Đ hoặc S vào các câu sau :

a. Góc ngoài của ∆ là góc kề với góc trong của ∆ đó.

b. Nếu 2 cạnh và 1 góc của ∆ này bằng 2 cạnh và 1 góc của ∆ kia thì 2∆ đó bằng nhau.

c. Nếu 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông này bằng 2 cạnh góc vuông của ∆ vuông kia thì 2∆ đó bằng nhau.

d. Nếu 3 góc của ∆ này bằng 3 góc của ∆ kia thì 2∆ đó bằng nhau.

Bài 2 (1,5đ): Cho hàm số f(x) = 2/3x – 1. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số trên.

2016-03-06_101054

Bài 3 (2đ) : Khi điều tra về số con của từng hộ của 30 gia đình ta thu được kết quả như sau :

1        2        3       1       2       0       2       2       1       2

3        4        2       2       1       2       2       3       2       3

0        1        4       1       1       1       0       4       2       3

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì?

b) Lập bảng tần số.

c) Tìm Mo và tính .

Bài 4 (1đ):   Giá trị của biểu thức 2(x2 – 1) + 3x – 2 tại x = – 1 là :

A. -2                   B. – 9                       C.10

D. -5                E. 1

Bài 5 (3,5đ) :

Cho ∆ABC cân tại A. Trên tia đối của các tia BC và CB lấy theo thứ tự 2 điểm D và E sao cho BD = CE.

a. Chứng minh: ∆ADE cân.

b. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là tia phân giác của góc DAE.

c. Từ B và C kẻ BH và CK theo thứ tự vuông góc với AD và AE. Chứng minh: BH = CK.