Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 đề 3

05/01/2017 | 1231 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 là tài liệu dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo hy vọng sẽ đạt thành tích tốt trong quá trình học tập

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7

 

Bài 1.(2đ)  Cho đơn thức  2016-03-06_101532

a. Thu gọn đơn thức P rồi xác định hệ số và phần biến của đơn thức.

b. Tính giá trị của P khi x = 2; y = 1.

Bài 2. (2đ)  Thời gian giải bài toán của học sinh lớp 7A ( được tính theo phút) được ghi lại trong bảng  sau:


b. Lập bảng “ tần số ”.a. Dấu hiệu ở đây là gì và dấu hiệu này có tất cả bao nhiêu giá trị ?.

c. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Bài 3. (2đ). Cho 2 đa thức

2016-03-06_101643

Tính  A + B                         Tính A – B

Bài 4. (3.5đ) Cho ΔABC vuông tại A. Đường phân giác BD. Vẽ DH ⊥ BC ( H ∈ BC)

a) Chứng minh  ΔABD = ΔHBD

b) Chứng minh  AD < DC

c) Trên tia đối AB lấy điểm K sao cho AK = HC. Chứng minh ΔDKC cân

Bài 5. (0.5đ) Tìm các giá trị nguyên của  x và y biết: 5y – 3x = 2xy – 11.