Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 đề 4

05/01/2017 | 638 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 là tài liệu dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo hy vọng sẽ đạt thành tích tốt trong quá trình học tập

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7

 

Câu 1. Thực hiện phép tính:

2016-03-06_102046

Câu 2. Tìm x

a) 82 + (200 – x ) = 123

2016-03-06_102149

Câu 3: Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo bằng 330

a) Tính số đo góc NAQ và góc MAQ ?

b)  Viết tên các cặp góc đối đỉnh ? Các cặp góc bù nhau ?

Câu 4: Cho góc xOy bằng 700 . Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox

a) Tính góc yOt

b) Tia Om là tia phân giác của  yOt . Hỏi tia Oy có là tia phân giác  xOm  hay không? Vì sao?

Câu 5: Cho2016-03-06_102459 .Tìm giá trị nguyên của n để  A là một số nguyên.

Câu 6:  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:

2016-03-06_102532

Câu 7: (1đ) Tính nhanh:

2016-03-06_102609