Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 đề 5

05/01/2017 | 809 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 là tài liệu dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo hy vọng sẽ đạt thành tích tốt trong quá trình học tập

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7

 

Bài 1:  Theo dõi thời gian làm bài một bài toán (tính bằng phút) của một nhóm học sinh. Thầy giáo ghi lại như sau:


b. Hãy lập bảng tần số và tính số trung bình cộng. c) Tìm mốt của dấu hiệu.a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

M = 5xy – 10 + 3y tại x = 2; y = -3

Bài 3: Thu gọn các đơn thức sau rồi xác định hệ số, phần biến và bậc.

2016-03-06_102809

Bài 4: Cho tam giác MNK vuông tại M. Biết MN = 9cm; MK = 12cm.

a) Tính NK.

b) Trên tia đối của tia MN lấy điểm I sao cho MN = MI. Chứng minh: ΔKNI cân.

c) Từ M vẽ MA ⊥ NK tại A, MB ⊥ IK tại B. Chứng minh ΔMAK = ΔMBK

d) Chứng minh: AB // NI.