Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7

05/01/2017 | 1309 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 là tài liệu dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo hy vọng sẽ đạt thành tích tốt trong quá trình học tập

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7

 

I/Phần trắc nghiệm : 2đ

Điền Đ vào câu đúng, S vào câu sai

a.Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn.

b.Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau.

c.Nếu góc A là góc ở đáy của một tam giác cân thì góc A < 900

d. Cho hàng số y = f( x) = 2x điểm nào thuộc đồ thị của hàm số f( x)

A( 0 ; 0)          B( 1 ; 3 )           C(  ; -1 )        D (  ; 1)

II/ Phần tự luận:

Câu 1. Điểm kiểm tra môn toán lớp 7A được thống kê như sau


Câu 2
.  Cho tam giác NMP cân tại N. trên tia đối của tia MP lấy điểm A, trên tia đối của tia PM lấy điểm B sao cho MA = PB.Lập bảng tần số có giá trị trung bình cộng. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng, nhận xét về việc học toán của học sinh lớp 7A.

a. Chứng minh rằng tam giác NAB là tam giác cân.

b. Kẻ MH ⊥ NA ( H ∈ NA) kẻ PK ⊥ NB ( K ∈ NB ). Chứng minh MH = PK

Câu 3. Cho   2016-03-06_100918

( n ≠ -1). Tìm  n ∈ N để A  nguyên.