Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 đề 3

20/12/2016 | 430 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 dành cho các bạn học sinh và thầy cô tham khảo, làm tài liệu nghiên cứu, học tập môn Toán lớp 8 được chắc chắn nhất, làm cơ sở học lên chương trình Toán lớp 9.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Thời gian: 90 phút

 

Bài 1 (3 đ): Giải các phương trình

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Bài 2 (1đ): Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Bài 3 (2đ): Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Khi thực hiện tổ đã sản xuất được 57 sản phẩm một ngày. Do đó đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Bài 4 (3đ): Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC= 8cm. Kẻ đường cao AH.

a) Chứng minh: ABC HBA

b) Tính độ dài các cạnh BC, AH.

c) P/giác của góc ACB cắt AH tại E, cắt AB tại D. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và HCE

Bài 5 (1đ): Cho x > 0; y > 0 thoả mãn x + y 1

Chứng minh rằng: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8