Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8

08/12/2016 | 782 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 có đáp án dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán được ngắn gọn và thông minh nhất.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Thời gian: 90 phút

 

 

I. LÝ THUYẾT (2 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Phát biểu định lí Talet trong tam giác?

Áp dụng: Cho hình, biết BC // DE, AB=2cm, AC = 3cm, BD = 4cm. Tính CE?

Câu 2: (1 điểm) Nêu định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn? Cho ví dụ?

II. BÀI TẬP (8 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Giải phương trình 

a) 8x – 3 = 5x + 12 b) 5/(x + 3) = 3/(x - 1)  c) |x +2| = 2x – 10

Câu 2 (1 điểm): Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 

2 – 3x ≥ 12 + 2x

Câu 3 (1 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình 

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 25 km/h. Lúc về từ B đến A người đó đi với vận tốc 30 km/h. Thời gian đi và về là 3 giờ 40 phút. Tính quãng đường AB.

Câu 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. Đường cao AH (H BC); Tia phân giác góc A cắt BC tại D.

a/ Chứng minh tam giác ABC đồng dạng tam giác HAC.

b/ Chứng minh

c/ Tính độ dài các đọan thẳng BC, DB, DC.(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

 

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

I. Lý thuyết

Câu 1:

Phát biểu đúng định lí Talet 0.5đ

Xét tam giác ADE

Do BC// DE nên theo định lí Talet ta có :

AB/BD = AC/CE <=> 2/4 = 3/CE <=> CE = 6 cm.

Vậy CE = 6 cm.

Câu 2: Nêu đúng định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn. Cho đúng ví dụ.

II. Bài tập 

Câu 1: 

a) 8x – 3 = 5x + 12 <=> 8x – 5x = 12 + 3 <=> 3x = 15 <=> x = 5. Vậy tập nghiệm S = {5}

b) 5/(x + 3) = 3/(x - 1)    (Điều kiện: x # -3, x # 1)

  => 5(x – 1) = 3(x +3) 
<=> 5x -5 = 3x + 9
<=> 5x – 3x = 9 + 5
<=> 2x = 14
<=> x = 7 (Thõa mãn điều kiện).

Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = {7}

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8