Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8

11/01/2017 | 997 | Thanh Tâm | Đề thi, kiểm tra

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 là tài liệu luyện thi giữa học kỳ 2 lớp 8 rất hiệu quả. Đây cũng là tài liệu tham khảo môn Toán giúp các bạn học sinh lớp 8 ôn tập lại kiến thức, nhằm học tập môn Toán tốt hơn, đạt điểm cao trong bài thi giữa kì, thi cuối kì.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐẠI SỐ:

Câu 1 (4,0 điểm). Giải các phương trình:
1) 3x - 12 = 0

Đề thi giữa hki 2 môn toán lớp 8

3) (x + 3)(2x - 4) = 0

Đề thi giữa hki 2 môn toán lớp 8

Câu 2 (2,0 điểm). Cho a < b, hãy so sánh:

1) a + 2 và b + 2                           2) a - 3 và b - 3

3) -3a và -3b                             4) 2a + 1 và 2b + 1

Câu 3 (2,0 điểm). So sánh a và b nếu:

1)    a + 5 > b + 5

Đề thi giữa hki 2 môn toán lớp 8

3)    2 - a ≤ 2- b

Đề thi giữa hki 2 môn toán lớp 8

Câu 4 (2,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một canô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 3 giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 4 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết vận tốc của dòng nước là 2,5 km/h.