Unit 10 - Our houses in the future | Tiếng Anh lớp 6 mới

20/01/2019 | 1056 | | Sách giáo khoa

Đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn cũng như giải đáp tất cả các bài tập trong Unit 10 - sách tiếng anh lớp 6 mới. Các em có thể tham khảo và tự mình suy nghĩ xem sao lại làm như thế nhé!
Các phần của bài:
Getting started - Trang 38 Unit 10, Sách Tiếng Anh 6 mới
Hướng dẫn giải và cách giải quyết bài tập trong mục Getting Started.

A Closer Look 1 - Trang 40 Unit 10 Tiếng Anh 6 mới
Bài viết này sẽ hướng dẫn các em cách làm bài tập và hiểu tại sao lại làm được như vậy. Tiếng Anh không hề khó như ta vẫn nghĩ đâu nhé!

A Closer Look 2 - Trang 41 Unit 10 Tiếng Anh 6 mới
Hướng dẫn cách giải quyết các bài tập tiếng anh phần a closer look 2 và giảng chi tiết tại sao lại làm như thế!

Communication - Trang 43 Unit 10 Tiếng Anh 6 mới
Hướng dẫn giải chi tiết các tình huống và bài tập tiếng 6 mới phần communication - trang 43, unit 10.

Skills 1 - Trang 44 Unit 10 Tiếng Anh 6 mới
Hướng dẫn giải quyết các bài tập khó nhằn trong phần Skills 1- Unit10 Tiếng Anh 6 mới.

Skills 2 - Trang 45 Unit 10 Tiếng Anh 6 mới
Bài tập tiếng Anh 6 mới sẽ trở nên dễ dàng hơn với hướng dẫn chi tiết cách giải quyết tình huống và bài tập Skills 2 - Trang 45 Unit 10 Tiếng Anh 6 mới.

Looking back - Trang 46 Unit 10 Tiếng Anh 6 mới
Hướng dẫn giả chi tiết phần Looking back - Trang 46 Unit 10 Tiếng Anh 6 mới.