Skills 2 - Trang 55 Unit 11 Tiếng Anh 6 mới

22/03/2017 | 1431 | Phạm Thị Hiền | Sách giáo khoa

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm các bài tập Unit 11 Tiếng anh 6 mới, giúp bạn có những kĩ năng cũng như phản xạ tốt hơn trong tiếng anh.

Skills 2


Listening

Tìm kiếm chủ tịch mới cho câu lạc bộ 3R

*  Bạn là người sáng tạo?

*  Bạn muốn trường chúng ta trở thành một nơi “xanh” ?

*  Bạn sẽ làm gi nếu bạn trở thành chủ tịch?

*  Hãy lên tiếng và trở thành chủ tịch của câu lạc bộ chúng tôi!!!

1. The 3Rs Club is looking for a new president. Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the club. Put the words or a number in each blank to complete the table.
 "Câu lạc bộc 3R đang tìm kiếm một chủ tịch mới. Nghe hai bạn học sinh nói với về việc họ sẽ làm gì nếu họ trở thành chủ tịch câu lạc bộ. Điền các từ hay số vào mỗi khoảng trống để hoàn thành bảng sau."

Hướng dẫn

(1) 6A    (2) recycling    (3) saving light     (4) old books    

(5) 6B    (6) bus             (7) gardening       (8) uniform

Bài nghe: 

Mi: I’m Mi from class 6A. If I become the president of the 3Rs Club, firstly, I’ll talk to my friends about putting a recycling bin in every classroom. Then we can reuse or sell the things we have in these bins. Secondly, if we get a lot of money from selling these things, we’ll buy energy-saving lights for every class. Finally, I’ll organize a few book fairs. There, students can swap their used books.

Nam: I’m Nam from class 6E. If I become the president of the Club, I’ll encourage the students to go to school by bus. It’ll be fun and save the environment. Next, I will set up a gardening group. We can grow flowers in our school garden. Finally, I’ll organize some uniform fairs. There, students can swap their used uniforms with younger or older students.

2. Tick (√) True (T) or False (F).

Đánh dấu (√)  vào ô T (True) nếu là câu đúng, ô F (False) nếu là câu sai trong các câu dưới đây:

Hướng dẫn

  1. Mi nghĩ rằng họ có thể sử dụng quỹ câu lạc bộ để mua bóng đèn tròn cho lớp học. (F)
  2. Ở hội sách, các bạn học sinh có thể trao đổi sách mới của họ. (F)
  3. Nam nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu những học sinh đến trường bằng xe buýt. (T)
  4. Các học sinh có thể trồng rau trong vườn của trường. (F)
  5. Đồng phục cũ có thể được trao đổi ở hội chợ đồng phục. (T)

Writing

3. Interview a classmate. Ask him/her what three things he/she will do are if he/she becomes the president of the 3Rs club. Take notes below.

  "Phỏng vấn một bạn cùng lớp. Hỏi cô ấy/cậu ấy 3 điều mà cô ấy/cậu ấy sẽ làm nếu cô ấy/cậu ấy trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3R. Ghi chú bên dưới."

Hướng dẫn

Tên Huyền

Ý kiến 1: Make the 3R group in every class (Thành lập nhóm 3R ở mỗi lớp học).

Ý kiến 2: Organize the recycling competition every week (Tổ chức cuộc thi tái chế hàng tuần).

Ý kiến 3: Collect the rubbish on the schoolyard every day (Thu gom rác trên sân trường hàng ngày).

4   Write about your classmate's ideas in 3. Do you think your classmate will be a good club president?

"Viết về ý tưởng của bạn em trong phần 3. Em có nghĩ bạn em sẽ là một chủ tịch câu lạc bộ tốt không?"

Hướng dẫn

  1. Tên anh ấy/cô ấy
  2. Ý kiến 1 + giải thích/ví dụ
  3. Ý kiến 2 + giải thích/ví dụ
  4. Ý kiến 3 + giải thích/ví dụ
  5. Cô ấy/anh ấy sẽ là một chủ tích tốt chứ?

 

Chúc các em học tốt!