Unit 11 - Our greener world | Tiếng Anh lớp 6 mới

22/03/2017 | 1506 | Phạm Thị Hiền | Sách giáo khoa

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm các bài tập Unit 11 Tiếng anh 6 mới, giúp bạn có những kĩ năng cũng như phản xạ tốt hơn trong tiếng anh.
Các phần của bài:
Getting started - Trang 48 Unit 11, Sách Tiếng Anh 6 mới
Bài viết này sẽ giúp các bạn giải quyết các bài tập phần Getting started tiếng anh 6 mới trang 48. Chúc các bạn có những bài học hay cùng hoctot.info

A Closer Look 1 - Trang 50 Unit 11 Tiếng Anh 6 mới
Hướng dẫn chi tiết cách làm bài tập và giải quyết tình huống lý thuyết trong phần A Closer Look 1 - trang 50 Unit 11 tiếng Anh 6 mới.

A Closer Look 2 - Trang 51 Unit 11, sách Tiếng anh 6 mới
Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các ban giải quyết các bài tập phần A Closer Look 2 - Unit 11 trang 51 sách Tiếng anh 6 mới. Cả nhà cùng tham khảo nhé.

Communication - Trang 53 Unit 11 Tiếng Anh 6 mới
Hướng dẫn giải chỉ tiết Communication - trang 53 Unit 11 Tiếng Anh 6 mới.

Skills 1 -Trang 54 - Unit 11 Sách Tiếng anh 6 mới
Tổng hợp hướng dẫn giải bài tập phần Skills 1 -Trang 54 - Unit 11 Sách Tiếng anh 6 mới giúp các em hiểu hơn vê bài học. Chúc các em có những giờ học tiếng anh thú vị

Skills 2 - Trang 55 Unit 11 Tiếng Anh 6 mới
Giúp các em hiểu được nội dung bài học Skills 2 và giải đáp chi tiết cách xử lý các câu hỏi trong bài.

Looking Back - Trang 56 - Unit 11 sách Tiếng Anh 6 mới
Bài viết sẽ giúp các em hướng dẫn giải các bài tập phần Looking Back - Trang 56 - Unit 11 sách Tiếng Anh 6 mới. Bên cạnh đó sẽ bổ sung,, cải thiện phần từ vựng và ngữ pháp , giúp các em nắm chắc hơn ngữ pháp bài học.

Project - Trang 57 Unit 11 sách tiếng Anh 6 mới
Hướng dẫn giải chi tiết nội dung phần Project trong unit 11, tiếng Anh 6 mới.