Unit 12 - Robots | Tiếng Anh lớp 6 mới

24/03/2017 | 1602 | Phạm Thị Hiền | Sách giáo khoa

Tổng hợp phần bài tập và lí thuyết của Unit 12 Sách Tiếng anh 6 mới, giúp các em củng cố kiến thức đã học và bổ sung thêm những kiến thức mới
Các phần của bài:
Getting started Unit 12 Tiếng anh 6 mới trang 58
Bài viết sẽ hướng dẫn các e giải các bài tập trong phần Getting started Unit 12 Tiếng anh 6 mới trang 58. Các em cùng tham khảo nhé

A Closer Look 1 - Trang 60 Unit 12 Tiếng Anh 6 mới
Hướng dẫn giải chi tiết các yêu cầu trong phần học A closer look 1.

A Closer Look 2 - Unit 12 trang 61 sách Tiếng anh 6 mới
Tổng hợp bài tập phần A Closer Look 2 - Unit 12 trang 61 sách Tiếng anh 6 mới và ngữ pháp với " Will be able to" giúp các em có thêm kiến thức mới, tự tin hơn trong cách sử dụng ngôn ngữ

Communication - Trang 63 Unit 12 Tiếng Anh 6 mới
Hướng dẫn chi tiết cách làm bài tập tiếng Anh phần Communication.

Skills 1 - Trang 64 Unit 12 Tiếng Anh 6 mới
Hướng dẫn em cách làm bài tập cũng như kỹ năng đọc và nói trong phần skills 1.

Skills 2 -Trang 65 - Unit 12 Sách Tiếng anh 6 mới
Hướng dẫn làm bài tập phần Skills 2 -Trang 65 - Unit 12 Sách Tiếng anh 6 mới

Looking Back - Trang 66 - Unit 12 sách Tiếng Anh 6 mới
Bài viết này sẽ hướng dẫn các em cách làm các bài tập phần Looking Back - Trang 66 - Unit 12 sách Tiếng Anh 6 mới. Chúc các em học tập hiệu quả..

Project - Trang 67 Unit 12 sách tiếng Anh 6 mới
Hướng dẫn làm bài tập tiếng anh phần Project - Trang 67 Unit 12 sách tiếng Anh 6 mới.