Unit 4 - Life in the past

13/05/2017 | 1165 | Phạm Thị Hiền | Sách giáo khoa lớp 9

Cùng tìm hiểu cuộc sống của chúng ta trong quá khứ như thế nào thông qua bài học nhé.
Các phần của bài:
Getting started - Trang 40 Unit 4 sách Tiếng anh 9 mới
Hướng dẫn làm các bài tập phần Getting started - Trang 40 Unit 4 sách Tiếng anh 9 mới

A Closer Look 1 - Trang 42 Unit 4 sách Tiếng anh 9 mới
Giải các bài tập phần A Closer Look 1 - Trang 42 Unit 4 sách Tiếng anh 9 mới . Chúc các em có những giờ học thú vị cùng hoctot.info

A Closer Look 2 - Trang 43 Unit 4 sách Tiếng anh 9 mới
Hướng dẫn giải các bài tập phần A Closer Look 2 - Trang 43 Unit 4 sách Tiếng anh 9 mới

Communication - Trang 45 Unit 4 Sách Tiếng Anh 9 mới
Hướng dẫn giải các bài tập phần Communication - Trang 45 Unit 4 Sách Tiếng Anh 9 mới

Skills 1 - Trang 46 Unit 4 sách tiếng anh 9 mới
Hướng dẫn giải các bài tập phần Skills 1 - Trang 46 Unit 4 sách tiếng anh 9 mới

Skills 2 - Trang 47 Unit 4 sách tiếng anh 9 mới
Bài viết sẽ đồng hành cùng các em giải các bài tập phần Skills 2 - Trang 47 Unit 4 sách tiếng anh 9 mới

Looking back - Trang 48 Unit 4 sách tiếng anh 9 mới
Hướng dẫn giải chi tiết các bài tập phần Looking back - Trang 48 Unit 4 sách tiếng anh 9 mới

Project - Trang 49 Unit 4 Sách tiếng anh 9mới
Hướng dẫn giải các bài tập phần Project - Trang 49 Unit 4 Sách tiếng anh 9mới