Unit 5 - Wonders of Viet Nam | Tiếng anh 9 mới

18/05/2017 | 963 | Phạm Thị Hiền | Sách giáo khoa lớp 9

Cùng tìm hiểu những vẻ đẹp của Việt Nam thông qua bài học thú vị các em nhé
Các phần của bài:
Getting started - Trang 50 Unit 5 sách Tiếng anh 9 mới
Cùng tìm hiểu vẻ đẹp của Huế thông qua cuộc hội thoại của hai nhân vật trong câu chuyện nhé

A Closer Look 1 - Trang 52 Unit 5 sách Tiếng anh 9 mới
Hương dẫn giải chi tiết các bài tập phần A Closer Look 1 - Trang 52 Unit 5 sách Tiếng anh 9 mới

A Closer Look 2 - Trang 53 Unit 5 sách Tiếng anh 9 mới
Cùng tìm hiểu ngữ pháp về phần The impersonal passive thông qua bài học nhé. Đồng thời bài viết cũng hướng dẫn các em giải chi tiết các bài tập phần A Closer Look 2 - Trang 53 Unit 5 sách Tiếng anh 9 mới

Communication - Trang 55 Unit 5 Sách Tiếng Anh 9 mới
Cùng giải đáp những thắc mắc và giải quyết những bài tập phần Communication - Trang 55 Unit 5 Sách Tiếng Anh 9 mới thông qua bài viết này các em nhé

Skills 1 - Trang 56 Unit 5 sách tiếng anh 9 mới
Hướng dẫn giải các bài tập phần Skills 1 - Trang 56 Unit 5 sách tiếng anh 9 mới

Looking back - Trang 15 Unit 1 Sách tiếng anh 9mới
Hướng dẫn giải các bài tập phần Looking back - Trang 15 Unit 1 Sách tiếng anh 9 mới

Skills 2 - Trang 57 Unit 5 sách tiếng anh 9 mới
Hướng dẫn giải bài tập phần Skills 2 - Trang 57 Unit 5 sách tiếng anh 9 mới