Unit 6 - Viet Nam | Then and now

21/05/2017 | 898 | Phạm Thị Hiền | Sách giáo khoa lớp 9

Cùng tìm hiểu sự thay đổi của Việt Nam trong quãng thời gian qua thông qua bài học các em nhé
Các phần của bài:
Getting started - Trang 60 Unit 6 sách Tiếng anh 9 mới
Cùng tìm hiểu về ngôi trường thân yêu của nhân vật trong câu chuyện nhé.

A Closer Look 1 - Trang 62 Unit 6 sách Tiếng anh 9 mới
Hương dẫn giải cac bài tập phần A Closer Look 1 - Trang 62 Unit 6 sách Tiếng anh 9 mới

A Closer Look 2 - Trang 63 Unit 6 sách Tiếng anh 9 mới
Cùng tìm hiểu cấu trúc ngữ pháp liên quan tới thì quá khứ hoàn thành thông qua bài học các em nhé

Communication - Trang 65 Unit 6 Sách Tiếng Anh 9 mới
Hướng dẫn giải chi tiêt các bài tập phần Communication - Trang 65 Unit 6 Sách Tiếng Anh 9 mới

Skills 1 - Trang 66 Unit 6 sách tiếng anh 9 mới
Hướng dẫn giải chi tiết các bài tập phần Skills 1 - Trang 66 Unit 6 sách tiếng anh 9 mới, rèn luyện kĩ năng nói và nghe, giúp các em học tốt hơn

Skills 2 - Trang 67 Unit 6 sách tiếng anh 9 mới
Hướng dẫn giải các bài tập phần Skills 2 - Trang 67 Unit 6 sách tiếng anh 9 mới

Looking back - Trang 68 Unit 6 sách tiếng anh 9 mới
Hướng dẫn giải các bài tập phần Looking back - Trang 68 Unit 6 sách tiếng anh 9 mới

Project - Trang 69 Unit 6 Sách tiếng anh 9 mới
Hướng dẫn làm bài tập phần Project - Trang 69 Unit 6 Sách tiếng anh 9 mới