Soạn văn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận

29/11/2016 | 1291 | Thanh Tâm | Văn 11

Soạn văn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận

 

 

 

 

 

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN

I.VĂN BẢN CHÍNH LUẬN VÀ NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN

1.Tìm hiểu văn bản chính luận

 

Văn bản a

Văn bản b

Văn bản c

Thể loại

Tuyên ngôn

Bình luận thời sự

Xã luận

Mục đích viết

Khẳng định quyền tự do và bình đẳng của cá nhân, suy rộng ra là quyền của dân tộc.

Bình luận về hành động và thái độ của thực dân Pháp ở Đông Dương => khẳng định cao trào chống phát xít nhật ở Đông Dương là công cuộc duy nhất do nhân dân ta thực hiện.

Khẳng định tư thế tự tin đi tới trong sức xuân căng tràn, trong ý chí và khát vọng vươn tới của nhân dân VN.

Quan điểm, thái độ của tác giả

Dứt khoát, mạnh mẽ, kiện định trên lập trường cách mạng.

Dứt khoát, đanh thép, kiên định trên lập trường dân tộc.

Hào hứng, sôi nổi, đầy lạc quan, tin tưởng.

 

2.Nhận xét chung về văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận

a.-Ngôn ngữ chính luận được dùng trong các loại tài liệu chính trị khác, tồn tại ở cả dạng viết và dạng nói.

=>Mục đích : trình bày ý kiến hoặc bình luận, đánh giá một sự kiện, vấn đề chính trị…theo một quan điểm nhất định.

b.Phạm vi sử dụng ngôn ngữ chính luận :  phạm vi trình bày quan điểm chính trị về một vấn đề nào đó.

-Ảnh hưởng : ngôn ngữ chính luận có ảnh hưởng sâu rộng đến ngôn ngữ hàng ngày và ngôn ngữ văn học.

 

LUYỆN TẬP

Câu 1.

 

Nghị luận

Chính luận

Mục đích

Đưa ra ý kiến, lí lẽ, lập luận nhằm thuyết phục người đọc/ nghe về một vấn đề nào đó theo quan điểm của mình.

Trình bày ý kiến hoặc bình luận, đánh giá một vấn đề, một sự kiện…theo quan điểm chính trị nhất định.

Phạm vi vấn đề

Tất cả mọi lĩnh vực => rộng

Thu hẹp trong phạm vi trình bày một quan điểm chính trị nào đó.

Mối quan hệ

Bao hàm chính luận.

Là thể loại nhỏ của nghị luận

 

Câu 2.

Vì đoạn văn trên có những biểu hiện sau :

-Từ ngữ : dùng nhiều thuật ngữ chính trị : dân, Tổ quốc, truyền thống, yêu nước, xâm lăng…

-Mục đích : khẳng định, đề cao lòng yêu nước của nhân dân ta với một thái độ tự hào, sôi nổi trên quan điểm chính trị kiên định, dứt khoát.

-Lập luận : chặt chẽ, hùng hồn, thuyết phục.

-Biện pháp tu từ : từ ngữ giàu hình ảnh, thủ pháp ẩn dụ…

=>Phong cách chính luận.

Câu 3.

-Tình thế phải chiến đấu :

+Bên địch : quyết tâm cướp nước ta lần nữa, lấn tới…

+Bên ta : đã nhân nhượng nhưng không có kết quả, nếu tiếp tục => mất nước, làm nô lệ => không thể được.

-Ta chiến đấu bằng mọi thứ trong tay : súng, gươm, cuốc, thuổng, gậy gộc….

-Niềm tin vào thắng lợi :

+với một lòng kiên quyết hy sinh, dù phải gian lao kháng chiến, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

+Khẳng định : VN độc lập và thống nhát muôn năm ! Kháng chiến thắng lợi muôn năm.

=>Ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu và vẫn diễn đạt được hết nội dung.