Soạn văn bài Tóm tắt văn bản nghị luận

08/12/2016 | 871 | Thanh Tâm | Văn 11

Soạn văn bài Tóm tắt văn bản nghị luận

TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

 

Câu 1.

-Vấn đề nghị luận : ở nước ta không có luân lí xã hội

=> được thể hiện qua luận đề và phần mở đầu của đoạn trích.

Câu 2.

-Mục đích :đề cao tư tưởng tiến bộ, vạch trần thực tại đen tối của xã hội, hướng về một ngày mai tươi sáng của đất nước.

-Có thể phát hiện mục đích ở phần mở và kết của đoạn trích.

Câu 3.

Các luận điểm chính :

-Khác với Châu Âu, ở VN chưa có luân lí xã hội :

+ “Xã hội luân lí…dốt nát hơn nhiều”

+ “Cái XHCN…không biết là gì”

-Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự suy đôi của giai cấp thống trị :

+ “Dân không biết đoàn thể…chẳng biết có dân”.

+ “Những kẻ ở vườn…mùi làm quan”

-VN muốn tự do, độc lập phai có đoàn thể, được truyền bá tư tưởng tiến bộ :

+ “Nay muốn một ngày kia…trong dân VN này”.

Câu 4.

Luận cứ :

-Để nêu bật tình trạng đen tối của luân lí ở VN, tác giả nêu luận cứ đối lập giữa VN và châu Âu.

-Nguyên nhân thực trạng VN không có luân lí :

+Học trò ham chức tước, vinh hoa mà nịnh hót, giả dối, không biết đến dân.

+Quan lại tham lam, nhũng nhiễu, bòn rút của dân…

+Vua thi hành chính sách ngu dân để dễ bề cai trị

+Kẻ có máu mặt trong làng thì tìm cách lo lót chức tước, đè đầu cưỡi cổ người dân.

Câu 5.

Tóm tắt :

Trong bài viết của mình, Phan Châu Trinh đã trình bày một thực trạng ở nước ta thời điểm đó : chưa có luân lí xã hội. Điều này dẫn đến tính trạng không có ý thức đoàn thể, ai sống chết mặc ai.  Tác giả chỉ ra nguyên nhân của thực trạng này, là do sự suy đồi của giai cấp phong kiến thông trị : vua thi thành chính sách ngu dân, quan lại tham ô, vơ vét, đè đầu cưỡi cổ người dân, kẻ sĩ ham vinh hoa, chức tước, nịnh hót…Tác giả khẳng định, nước VN muốn được tự do, độc lập thì trước hết phải xây dựng được đoàn thể, đẩy mạnh truyền bá tư tưởng XHCN trong nhân dân.

 

LUYỆN TẬP

Câu 1.

Chủ đề nghị luận

a.Sự đa dạng mà thống nhất của đất nước Indonexia.

b.Xuân Diệu – nhà nghiên cứu, phê bình văn học

câu 2.

a.Vấn đề nghị luận : sự lãng phí nước sạch.

-Mục đích nghị luận : lời nhắc nhở việc đừng lãng phí nước, kêu gọi mọi người tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

b.Các luận điểm

-Nước là tài sản thường bị hủy hoại, lãng phí nhiều nhất.

-Nước ngọt trên trái đất là có hạn, càng ngày càng cung cấp không đủ yêu cầu cho sinh hoạt và sản xuất, lại còn bị ô nhiễm.

-Trách nhiệm của mỗi người : phải bảo vệ và tiết kiệm nước – giữ gìn cho hiện tại và mai sau.

c.Tóm tắt

Nước ngọt là tài nguyên đang bị hủy hoại, lãng phí nhiều nhất. Nước ngọt trên trái đất là có hạn,  cùng với việc gia tăng dân số, nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và đặc biệt là hoạt động công nghiệp làm nhiều nguồn nước bị ô nhiễm – đã khiến cho nước sạch ngày càng khan hiếm. Chúng ta cần phải tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước để đảm bảo cho cuộc sống hôm nay và tương lai.