Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Ngữ Văn đề 3

30/12/2016 | 366 | Thanh Tâm | Văn 6

Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6 Đề thi học kỳ này bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, giúp học sinh tự kiểm tra chất lượng Ngữ văn lớp 6 của bản thân, luyện đề chuẩn bị cho kì thi học kì 2 Ngữ văn 6 được tốt nhất

Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa biện pháp tu từ ẩn dụ và biện pháp tu từ hoán dụ.

b) Xác định hình ảnh ẩn dụ trong câu sau và cho biết tác dụng của nó trong việc diễn đạt nội dung.

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

(Viễn Phương, Viếng lăng Bác)

Câu 2 (3,0 điểm):

a) Viết tiếp những câu thơ còn thiếu trong hai khổ bài thơ "Lượm" (Tố Hữu).

Chú bé loắt choắt
..............................
Nhảy trên đường vàng.

b) Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ "Lượm" (Tố Hữu).

c) Trình bày giá trị nghệ thuật và nội dung trong hai khổ thơ trên.

d) Việc lặp lại hai khổ thơ trên ở cuối bài thơ "Lượm" (Tố Hữu) có ý nghĩa gì?

Câu 3 (5,0 điểm): Hãy miêu tả khung cảnh quê hương em vào một buổi sáng đầu xuân.