Soạn văn - Câu nghi vấn

08/11/2015 | 6237 | Thanh Tâm | Văn 8

Câu nghi vấn

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 
1. Đặc điểm hình thức câu nghi vấn : 


• Đặc điểm hình thức dễ nhận biết nhất của câu nghi vấn là sử dụng acsc từ nghi vấn. Gồm các loại :
- Các đại từ nghi vấn : ai, gì, nào, thế nào, ra sao, bao nhiêu, bao lâu…
- Các tình thái từ nghi vấn : à, ư, hả…
- Các phụ từ phối hợp với nhau : có ( hay) không? Có phải… (hay) không ?...
- ở dạng viết : cuối câu nghi vẫn thường có dấu chấm hỏi. Ở dạng nói, câu nghi vấn có ngữ điệu nghi vấn.
2. chức năng của câu nghi vấn : chức năng chính là đùng dể hỏi. Ngoài ra, câu nghi vấn còn dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định…

II. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP
Câu 1.
- Đoạn a : 
Số lượng câu nghi vấn : 1.
Từ nghi vấn : phải không.
Dấu kết thúc câu : dấu chấm hỏi.
- Đoạn b :
Số lượng : 1
Từ nghi vấn : tại sao 
Dấu : dấu chấm hỏi
- Đoạn c:
Số lượng : 2 câu
Từ nghi vấn : gì 
Dấu kết thúc : dấu chấm hỏi
- Đoạn d : 
Số lượng câu : 4.
Từ nghi vấn : không, gì, hả.
Dấu kết thúc : dấu chấm hỏi.

Câu 2. 
- Việc dùng quan hệ từ “ hay” trong các câu ở bt này được coi là dấu hiện hình thức để nhận biết câu nghi vấn ( từ hau nối các vế có quan hệ lựa chọn trong câu nghi vấn).
- Trong các ngữ cảnh này, không thể thay thế từ hay bằng từu hoặc vì nếu thay, câu văn sẽ sai ngữ pháp, sai cả logic và có nghĩa khác hẳn.
Câu 3. 4 câu trên là câu dùng để khẳng định, không nhằm mục đích để hỏi, nên không thể đặt dấu chấm hỏi cuối câu.
Câu 4.
- Về hình thức : hai câu a và b dùng hai cặp từ khác nhau : có …không; đã …chưa. Về ý nghĩa, câu b cho ta biết : trước đó, “ anh” không khỏe, nhưng câu a, không đề cập đến vấn đề này.
- Câu trả lời thích hợp đối với câu a là khỏe hoặc không khỏe. Câu trả lời thích hợp đối với câu b là đã khỏe hoặc chưa khỏe.
- Một số cặp câu phân biệt 2 mô hình: “ Cái cặp này có đẹp không ? Cái cặp này đã cũ chưa ?” 
Câu 5. Veeg hình thức, ở hai câu a và b vị trí của từ “ bao giờ” có gì khác nhau về vị trí dẫn đên sự khác nhau về ý nghĩa : hành động trong câu a diễn ra trong tương lai còn hành động của câu b diễn ra trong quá khứ.
Câu 6 : Về mặt logic, mặc dù không biết trọng lượng của một vật cụ thể là bao nhiêu nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được vật đó nặng hay nhẹ (qua việc bưng, vác, nhậc..) nhưng khi ta chưa biết giá một vật là bao nhiêu thì không thể nói vật này đắt hay rẻ được. 
=>Câu a đúng, câu b sai.